Konkursy

TRWAJĄCE:

 

ZAKOŃCZONE:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=760257324451846&set=gm.461270824499707&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/454133921880064/

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/440920459868077/

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/292167268076731/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742389639571948&set=gm.446063066020483&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/343541456272645/

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/402133420413448/

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/428785997748190/

https://www.facebook.com/groups/131674240792702/permalink/383664072260383/

 

REGULAMIN KONKURSOWY:

I. Warunki ogólne Konkursów

 1. Organizatorem konkursów jakie obecnie są dostępne, jak i przyszłych tego typu wydarzeń, jest strona www.fanigrozy.pl, tj. Erich Zann, zwany dalej Organizatorem. E-mail: info@fanigrozy.pl
 2. Konkursy będą odbywać się na oficjalnym koncie Fanów Grozy – https://www.facebook.com/groups/131674240792702/ zwanym dalej Fanpage, na portalu społecznościowym Facebook
 3. Sponsorem nagród w konkursach jest Organizator lub Sponsor konkursu (Osoba fizyczna, Wydawnictwo, etc.)
 4. Portal społecznościowy Facebook nie jest sponsorem żadnego z powyższych.
 5. Portal społecznościowy Facebook NIE JEST ORGANIZATOREM w/w wydarzeń jak i nie odpowiada za wszelkie działania organizacyjne, reklamacyjne lub inne skupione w tym temacie działania na ramach serwisu.
 6. Warunki danego konkursu, zasady, czas trwania, nagrody, inne, zawsze są opisane w poście konkursowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym poinformuje na oficjalnym Fanpage’u.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu o czym poinformuje na Fanpage’u gdzie opisze przyczyny zaistniałej sytuacji.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach każdego konkursu na fanpage’u jest Organizator. Dane nie będą przetwarzane przez Organizatora poza sytuacjami, gdzie jest niezbędne przekazanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, w celu dokonania wysyłki przez Sponsora Konkursu lub Wydawnictwo.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin Konkursów obowiązuję od dnia 26.12.2019 i obowiązywać będzie do odwołania przez Organizatora.

II. Uczestnicy Konkursów

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia poniższe wymagania:
  1. jest osobą pełnoletnią, posiadającą adres korespondencyjny wyłącznie na terenie Polski.
  2. posiada konto na portalu społecznościowym Facebook, do którego ma pełne prawa, jak również jest to konto oficjalne danego uczestnika.
  3. biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, jak i wszystkie kryteria opisane każdorazowo w poście konkursowym.
  4. wykona zadania jakie opisuje każdorazowo post konkursowy.
  5. zadania konkursowe zawsze opisane są każdorazowo w poście konkursowym, które nie są sprzeczne z polityką prywatności serwisu Facebook.
 2. Uczestnik biorący udział w Konkursie, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jak i postem konkursowym
 3. Biorąc udział w Konkursie, oznajmia, iż akceptuje wszystkie jego warunki jak i Regulamin Konkursu.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz.
 5. W przypadku, kiedy Regulamin lub zadania opisane w Konkursie są dla Uczestnika nie do przyjęcia z jakiejkolwiek przyczyny, uczestnik powinien odstąpić od udziału w konkursie
  1. jeśli uczestnik chce się wycofać podczas trwania konkursu gdy wziął w nim udział, musi to zrobić osobiście drogą mailową na adres info@fanigrozy.pl lub poprzez wiadomość na Fanpage’u. Może, lecz nie musi podawać przyczyny.
 6. Uczestnik, który bierze udział w konkursie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich zadań jakie przewiduje dany konkurs, jeśli nie dopełni w całości realizacji w danym terminie jaki opisuje post konkursowy, jest automatycznie wykluczany z danego konkursu.

III. Nagrody i Zwycięzcy

 1. Informacje o Zwycięzcach, zawsze będą publikowane w formie Imienia i Nazwiska, lista wygranych pojawi się na Fanpage’u od 1 do 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
 2. Po ogłoszeniu wyników, w obowiązku zwycięzców jest kontakt osobisty poprzez e-mail z Organizatorem tj. info@fanigrozy.pl, w celu przekazania danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody, w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Po upływie terminu 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzców, skutkiem braku kontaktu w celu wysłania nagrody, Uczestnik traci prawo do wygranej, a na jego miejsce zostaje wyłoniony uczestnik który spełnił wszystkie kryteria, któremu zostanie przekazana nagroda.
 4. Wyłonienie Zwycięzców nigdy nie odbywa się w sposób losowy, lub inny pokrewny w charakterze gier losowych.
 5. Nagroda jak i jej liczba jest ograniczona i zawsze opisana każdorazowo w poście konkursowym.
 6. Zwycięzca automatycznie zrzeka się nagrody, jeśli dane osobowe jakie zostały przekazane w celu prawidłowego dostarczenia nagrody były błędne, co uniemożliwiło jej dostarczenie.
 7. Zwycięzca może odstąpić od wygranej nagrody, wtedy jednak wymagany jest kontakt osobisty poprzez e-mail z Organizatorem tj. info@fanigrozy.pl, w takim przypadku na jego miejsce zostaje wyłoniony uczestnik, który spełnił wszystkie kryteria, któremu zostanie przekazana nagroda.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, o czym poinformuje na Fanpage’u z jakich powodów doszło do takiej sytuacji.
 9. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy w terminie nie przekraczającym 10 dni.